За нас

Защо да изберете нас?

Образователен център „Отличник“ е създаден с една-единствена цел – да превърне знанието в най-добрата инвестиция за бъдещето. Полагаме усилия за изграждането на ползотворно сътрудничество с нашите клиенти, защото високо ценим личното отношение, доверието и приятелския тон като основни принципи за осъществяването на успешен диалог. Ние сме ръководени от мисълта, че професионалното отношение към всекиго е основен приоритет и затова се стремим постоянно да отговаряме на високите изисквания за качество и коректност. Сферите на дейност, в които оказваме специализирано и научно съдействие, са обучение по български език и литература, редакция и корекция на текст и създаване на научно или насочено към широките публики съдържание.

Нашите принципи

Доверие

Градим доверието си към Вас с отдадеността, която имаме към работата си.

Отговорност

Лоялни на поетите ангажименти към Вас, ние не преставаме да мислим за успешното реализиране на съвместните цели.

Професионализъм

С годините опит ние научихме, че Вие сте тези, които ни правите по-добри в работата.

Обучение

За нуждите на целенасоченото обучение на кандидат-гимназисти и кандидат-зрелостници се работи с авторски учебни помагала по литература, които имат за цел да улеснят процеса на възприемане, осмисляне, научаване и затвърждаване на урочните знания. Така няма да се губи време в излишното диктуване на теми, както и ученикът ще бъде лишен от неудобството да търси информация за автора и съответното произведение. Нашият екип от професионалисти е ангажиран с целенасочената подготовка по български език и литература на ученици от 5. до 12. клас, като в процеса на работа се обръща индивидуално внимание на всяко дете независимо дали се обучава в група, или самостоятелно. Научете повече »

Услуги

Езиковедски компетентности

Текстът е жив организъм и се нуждае от душа, за да изрази своите послания. В този смисъл стилистиката, синтаксисът и морфологията са науки в българския език, които се обединяват около идеята за изчистен, изящен и точен строеж на езиковата фраза. Правилното структуриране на езиковия изказ, стиловата хармоничност и подреденост при избора на думи, както и премахването на ненужни грешки (правописни, пунктуационни, граматически) е гаранция, че Вашият текст ще бъде прочетен „с друго око“. Университетските преподаватели имат висок критерий при оценката на езиковата компетентност на научния текст. Мерило за академичност у студента са стилът на писане, графичното оформление и прилагането на книжовно-езиковата норма на българския правопис. За да бъдете спокойни и сигурни в силата на Вашите думи, нуждата от професионална редакторска и/или коректорска намеса е препоръчителна. Научете повече »

Професионална помощ за студента

Написването на всякакъв вид академичен текст изисква отделяне на немалко време, което е разпределено в библиотеките и у дома. Събирането на необходимата информация е първият етап от подготовката. Това е дълъг процес, който започва с изготвянето на библиографски списък по ключови думи. През втория етап се прецизира и синтезира научната литература, третият – прави се прочит и се набелязват основните теоретични и практически постановки на проблема. Четвъртият – дава се начало на същинското писане. Акцентира се върху научните приноси, т.е. кое е онова ново нещо, за което науката и идея си е нямала, докато Вие не я осветлите. Можем да Ви окажем съдействие в изминаването на трудния път на творческа дейност. Можете да бъдете уверени в нашата лоялност, доверие и коректност. Научете повече »

Последни статии

Последни статии

Национално външно оценяване 10. клас

Министерството на образованието публикува изпитния формат, който се падна тази година за десетокласниците. Може да погледнете самата матура и отговорите тук.

Матура по БЕЛ 2024 г.

Темата за ЛИС: „Цената на компромиса в „