Ефективното учене – ключ към отличния резултат

Практиката на ученика е за никъде да не бърза, защото за него времето е безвремие и за времето за учене има време. Остават броени месеци до важни за кандидат-гимназистите и кандидат-зрелостниците изпити – НВО и ДЗИ. Много комплексни фактори способстват за успешното представяне на предстоящите изпити: адекватна подготовка, психическа мотивация, ефективност на учебния процес. Последната брънка във веригата на качествената подготовка оказва влияние върху цялостното представяне на ученика.

Ефективното учене е интелигентното учене, тъй като е в пряка зависимост от това не колко време отделяме за учене, а колко целесъобразно сме учили.

Прилагат се няколко изпитани и научно утвърдени техники, които спомагат да се подходи към модела за правилното инвестиране на времето в учене.

1. Адаптиране на мозъка да учи в един часови интервал – човешкият биоритъм е този, който подсказва по кое време е най-ефективно научаването на определен материал – дали сутрин, обед, вечер – зависи от пригаждането на човешкия организъм към индивидуалните възприятия на ученика. Така мозъкът се тренира за процеса на ефикасно учене.

2. Самоизпитване – практикувайте учене чрез повтаряне на глас или писане на определени пасажи – и двете техники тренират визуалната памет, която е много услужлива в процеса на запаметяване.

3. Премахване на излишни дразнители – в ерата на технологиите и на социалните мрежи телефоните, лаптопите и всички устройства за бърз информационен достъп влияят негативно в посока разсейване в процеса на учене. Те трябва да бъдат изолирани в този отрязък от време, в който се счита, че е отделен за концентрирана работа.

4. Мисловни карти – организирането на самоучението може да бъде улеснено и ефективно чрез изработването на мисловни карти. Основното за направата им е акцентът върху ярки цветове, ключови думи и асоциативни елементи.

5. Обработване на материала – тематиката на учебния материал не винаги е лесна за усвояване. В зависимост от бързината на четене и от спецификата на информацията е възможно да се подходи към поетапно усвояване на материала с цел по-задълбоченото му осмисляне и изучаване.

6. Активно слушане по време на час – ефикасен начин за по-лесното смилане на материала е да се внимава в урочните часове. Когато веднъж е чуто, по-лесно е да бъде запомнено в процеса на учене. Принципно всяка нова информация довежда до стрес, чието преодоляване зависи от подходите, които се прилагат. Фактор в запаметяването е и когато в час се взима дейно участие. То спомага за бързото асимилиране и спомняне на материала в процеса на самоучение.

7. Активно мислене по време на час – целенасоченото концептуално мислене, логичните въпроси са базисните инструменти за бързо и качествено изучаване на новопостъпилата информация.

Статистиката сочи, че информацията, която успяваме да запомним за едно и също време, в процентно отношение се измерва: слушане – 10%; гледане – 20%; слушане и гледане – 40-50%; активно участие – 80-90%.

матури
Designed by Freepik


«

»

« Към всички статии