Как се пише: кажат или кажът?

На солидарен принцип често се среща от разговорния език да пренесем грешно изписана дума. Замяната на звука [а] с [ъ] в българския книжовен език се нарича редукция на гласни. Валидно правило е, че както говорим, не трябва да пишем.

Нарушаване на езиковото правило се среща при изписването на глаголи в множествено число, които  се произ­насят с [ъ], [ът], но винаги се изписват с -а, -ат. Правилният изговор да думи като [пишЪТ], [кажЪТ], [решЪТ] не бива да се пренася в правописа, който следва да бъде пишАТ, кажАТ, решАТ.

Грешен пример: Днес те ще дойдът за вечеря.

Правилен пример: Днес те ще дойдат за вечеря.

Когато става въпрос за думи, образувани от глагол (т.нар. причастия), правописният принцип е различен. Обръща се внимание на това, защото причастието като част на речта не е глагол, независимо че се образува от глагол, и не следва горното правило да се отнася за него.

Налага се правилото, че когато изпадане гласната [а] в множествено число, се пише в единствено:

ГЛАГОЛНО ИМЕ (ПРИЧАСТИЕ)

ПРАВОПИС В ЕД.Ч. ПРОВЕРКА В МН.Ч
рекЪЛ рекли
отвлякЪЛ отвлекли
влязЪЛ влезли

 

Когато обаче гласната [а] се запази в множествено число, се изписва в единствено:

 

ГЛАГОЛНО ИМЕ (ПРИЧАСТИЕ)
ПРАВОПИС В ЕД.Ч. ПРОВЕРКА В МН.Ч
казАЛ казали
изчакАЛ изчакали
плакАЛ плакали

 

Изговорът и правописът на думите са две различни вселени, тъй като отговарят за фонетичната и морфологичната езикова система. Употребяването на правилна българска реч е мерило за това, как се отнасяме към собствената си култура.

курсове по бел


«

»

« Към всички статии