КОЕ Е ВЯРНОТО: ПРИПИША ИЛИ ПРЕПИША?

Българската книжовна лексика е многообразна на думи и значения, а още повече на езикови грешки, свързани с употребата на различни по смисъл думи. Така наречената паронимия е неспособността на човека да определи точния смисъл на дадена дума в контекста и следователно да я употреби грешно. Типичен скорошен пример е интервюираната студентка навръх студентския празник, която, вместо да употреби думата „концентрация на студенти на едно място“, тя я замени с „контрацепция“.

Изписването и употребяването на думи с начална представка пре- или при- се причислява към рисковите групи за допускане на паронимия. Кога трябва да се употребяват точни по смисъл думи с начална представка пре- или при-:

1. УПОТРЕБЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВКАТА ПРЕ- В СЛУЧАИТЕ:

– повторно извършване на действие;

Пример: пречертавам, пре­броявам, престроявам, пренастройвам, преобличам, премислям, пребоядисвам

– пространствено разполовяване на обекта;

Пример: прегризвам, прекършвам, прегъвам, превивам, преграждам

усиленост на действието;

Пример: преяждам, претоварвам, пресищам, препълвам, премръзвам

– обратимост на действието.

Пример: преобръщам, прекатурвам, прераждам, преиначавам

2. УПОТРЕБЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВКАТА ПРИ- В СЛУЧАИТЕ:

– намаляване на разстоянието;

Пример: приближавам, приземявам, пристрастявам, прикрепвам

– слаба или еднократна степен на извършване на действието;

Пример: припламва, привали, притъмнява, примижавам, припечелвам, пригърми

добавяне на нещо;

Пример: притурям, прибавям, допринасям, пришивам

– внезапност на действието.

Пример: прииска ми се, придремва ми се, прияжда ми се, припи ми се

3. СЛУЧАИ НА ПАРОНИМИЯ – част от думите, образувани с тези представки, може да се употребяват неправилно в контекста на изказването им.

Примери:

Преяде ми се нещо сладко. вм. Прияде ми се нещо сладко.

Значението на глагола преяждам е изяждам повече от допустимото, а на прияде ми сеимам внезапен апетит към нещо

Приградих моята част от нивата. вм. Преградих моята част от нивата

Значението на глагола приградих е добавям нещо чрез градене, а на преградихразделям на две.

Привързах раната си с бинт. вм. Превързах раната си с бинт.

Значението на глагола привържа е имам симпатия към някого или свързвам две части, а на превържаобвивам някаква рана или място

Днес няма да припиша на контролното. вм. Днес няма да препиша на контролното

Значението на глагола припиша е давам нещо на някого (заслуги, имот, уважение), а на препишакопирам един и същи текст.

български език

 
Designed by brgfx / Freepik


«

»

« Към всички статии