Съгласната беглец -т-

Понякога сме изправени пред сериозната дилема, дали да изпишем -т- в наставката на думата, или не: оптимиска или оптимистка, журналиска или журналистка; кариериска или кариеристка? Двоумението произлиза от разговорния стил на общуване, където при изговор -т- се редуцира и съвсем естествено е при правописа на думи от такъв порядък да се изпусне тази съгласна. Най-лесната проверка, която може да се направи, е думата да завършва в мъжки род на -т-. Ако окончава, то значи в женски род, среден род и в множествено число задължително трябва да изпишем съгласната в думата, за да избегнем правописна грешка и да се придържим към правилото. Ето и няколко примера нагледно:

Дума в мъжки род Пример в друг род и число
оптимисТ оптимисТка, оптимисТки
журналисТ журналисТка, журналисТки
кариерисТ кариерисТка, кариерисТки
пианисТ пианисТка, пианисТки

 

Правописни грешки от този порядък се наблюдават и при корена на думите, като отново проверката се прави на същия принцип. Идеята е да се приспособи смислово-логически думата така, че да се сведе до минимум шансът да сгрешим правописа ù.

Дума Корен на думата Грешно изписване
весТник -вест- весник
чесТност -чест- чесност
извесТност -вест- извесност
посТник -пост- постник

 

Съществуват думи пароними, които са близки по звуков състав, но са с различно значение. Например думите местен и месен. Първият пример означава „място“, откъдето може да се образуват и словосъчетания със сродни думи: природна местност, местен обичай, следователно се изписва с -т- в корена. При втория случай значението е „нещо, направено от месо“, като например месни деликатеси, месен колбас. От особено значение е дали ще напишем „местни данъци“ или „месни данъци“, защото в единия случай ще се отнася за данъци по местоположение, а в другия – за данъци от месо. Самопроверката е най-важният признак, на който можем да разчитаме при изписването на думи, в противен случай се допускат куриози.

как се пише

Designed by fuzzzle.co / Freepik


«

»

« Към всички статии