Интензивни курсове за Национално външно оценяване и Държавен зрелостен изпит

Образователен център „Отличник“

обявява

записване за интензивно обучение по български език и литература

с цел ефективна и целесъобразна подготовка за предстоящите оценявания при кандидат-гимназистите и кандидат-зрелостниците

Националното външно оценяване по БЕЛ ще се проведе на 17.06.2019 г. Изпитният формат е тестови задачи със затворени и отворени отговори и написване на преразказ с дидактическа задача. Общият брой точки, които може да получи ученикът, е 100.

Държавният зрелостен изпит по БЕЛ ще се проведе на 21.05.2019 г. Изпитният формат е съставен от няколко компонента, включени в три модула, в които се проверява функционалната грамотност на ученика в езиковите направления четене с разбиране, резюмиране на съдържание на непознат текст, правопис, пунктуация и граматика. Последният модул изисква от бъдещите студенти написване на литературно съчинение или литературно есе върху изучаван български автор и произведение. Общият брой точки, които може да получи ученикът, е 100.

Образователният център разполага с квалифициран екип от опитни литератори и езиковеди, които провеждат занятията по утвърдени и изпитани учебно-образователни методики.

За повече информация и записване:
🌐 www.otlichnik.bg
📧 office@otlichnik.bg
☎️ +359 882 03 72 07

НВО и ДЗИ
Designed by brgfx / Freepik


«

»