Преустановяване на дейността в офиса на образователен център „Отличник“

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с възникналата епидемична обстановка в цялата страна дейността в офиса на образователен център „Отличник“ се преустанови. Обучението на нашите ученици се извършва онлайн. Продължаваме да следим цялостното положение и своевременно ще ви уведомим по какъв начин ще извършваме услугите, свързани с преподавателска дейност. С пожелание да бъдете здрави!

От екипа


«

»