Публикации на тема „интерпретативно съчинение“


Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение и литературно есе според изискванията на МОН

Държавният зрелостен изпит е задължителен за всеки ученик, завършващ своето средно образование. Матурата по български език и литература е водещ компонент за дипломирането на кандидат-зрелостника. От тази година (2017 г.) като ново изискване се одобри матурата да е разделена на три основни модула с общ брой точки 100. Третият модул е написване на литературноинтерпретативно съчинение или литературно есе по избор, като максималният брой точки, които се дават, са 30. Целта е всеки ученик да развие в рамките до 4 страници тема, в която да се открои критическо мислене, езиковедски умения и логическа мисъл. Изискванията са формирани в три основни групи:

  • литературни компетентности;
  • компетентности на аргументативен текст;
  • езикови компетентности.