Пиша ли правилно? Правила за разделно писане

Правописът на сложните думи в българския книжовен език изисква разбирането и прилагането на правила за слято, полуслято и разделно писане. В традиционната норма има валидни правила, които обаче приложени в практиката, затрудняват  правилното изписване на този тип думи. Тяхното изписване зависи изцяло от смисловите и структурните отношения, които образуват в значението на изграждащите ги елементи.

Ето и няколко основни принципа за коректното прилагане на разделно писане на думите в правописната практика:

1. При възможност да се членува първата от две зависими в смислово отношение думи

Пример:

писател реалист (писателЯТ реалист)

космонавт изследовател (космонавтЪТ изследовател )

къща музей (къщаТА музей)

държава собственик (държаваТА собственик)

страна членка (странаТА членка)

2. При словосъчетания с първа основа, която доуточнява смисъла на цялата дума

Пример:

водещ предаване, завеждащ отделение, младши/старши лейтенант, директор продукция

3. При буквени съкращения и пояснения след тях

Пример:

ЕС депутат, ЕКГ изследване, АГ отделение, МВР център, VIP летище, HIV вирус

4. При съставни числителни и пояснения след тях

Пример:

двадесет и пет годишнина, сто и пет метров, триста и два тонен

НО: двадесегодишнина – 20-годишнина (виж темата за слято и полуслято писане)

5. При думи от чужд произход, които имат самостоятелна употреба в езика

Пример:

бизнес отношения, боулинг център, екшън герой, имейл съобщение, тенис корт, офис консуматив

6. При абревиатури на кирилица

Пример:

О Ем Ви, Би Ти Ви, Си Ен Ен

къща музей
Designed by macrovector / Freepik


«

»

« Към всички статии