Семинар

От любов към българския език образователен център „Отличник“ организира първия по рода си семинар, посветен на книжовния език и езиковата грамотност. Идеята е продиктувана от все по-честото замърсяване на езика с разговорни, клиширани и жаргонни думи и изрази, които, без да осъзнаваме, проникват в стила на писмения език и рефлектират върху облика на цялостната ни езикова култура.Комуникацията в днешно време е ценен инструмент, с който презентираме себе си в заобикалящия ни свят от роднини, приятели, колеги, съдружници. Като граждани на страната си морално право е на всекиго да се придържа към книжовните норми на българския език. Езикът е навсякъде около нас – на работното място, вкъщи, на улицата. Благодарение на него съумяваме да изградим значими партньорства. От съществено значение е българският език да бъде изразяван в писмена форма в съответствие с книжовно-езиковите норми.

Семинарът „Езикова култура“ има за цел да предаде на теоретичен принцип основните езиковедски правила и практически те да бъдат усвоени. Изграден е на основата на диалогичността с презентатора, което улеснява възприемането на знания за всеки един от участниците. Състои се от три модула – граматика, правопис и пунктуация, като за всеки един от тях е отреден практикум за проверка на усвоения материал.

Семинарът „Езикова култура“ няма възрастова граница – предназначен е за всички, които намират трудности в ежедневната си кореспонденция на работното място и се чудят дали да поставят тази запетая, как да членуват, доколко правилно са съгласували думите, кога се употребява кой или кого, или кому и т.нат.

Семинарът „Езикова култура“ е подходящ както за корпоративно обучение, така и за разнородни по професионални и личностни качества хора. Единственото, което обединява, е любовта към езика.

  • Опитен и висококвалифициран презентатор, когото може да убивате с въпроси;
  • Още 15–20 (съ)участници, обединени от каузата за чист и правилен български език;
  • Достъпно обясняване на иначе сложната българска езикова система;
  • 8 астрономически часа, пълни с граматика, правопис и пунктуация;
  • До 1 допълнителен час, в зависимост от интензивността на въпросите на всеки участник;
  • Кафе-пауза, кетъринг, вода;
  • Пълен комплект учебни материали.

Може да се запознаете с програмата на семинара тук.

Цена за всеки участник:

  • 180 лв. при 15–20 участници
  • 190 лв. при 10–14 участници
  • 200 лв. при 5–9 участници

Дата: определя се индивидуално в зависимост от времето на сформиране на група, ангажиране на зала и кетъринг.

Ден на провеждане: събота или неделя.

Място на провеждане: зависи от датата на провеждане на събитието.