Екип

Венцислава Миндова е доктор по обществени комуникации и информационни науки, бакалавър по специалност „Българска филология“, възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дипломира се през 2015 г., като темата на нейния дисертационен труд е „Социокултурни модели на убеждаващо въздействие, формиращи българската национална идентичност през XXI век“.

Филолог и доктор по образование, тя подготвя успешно свои ученици за кандидатстудентски изпити, държавни зрелостни изпити, както и за национално външно оценяване по български език и литература. Има дългогодишен педагогически стаж при подготовка на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Основен приоритет в обучението на децата е да се полагат грижи за тяхното психическо, мотивационно, координационно развитие, за да могат да развият качества, необходими за по-лесното, по-приятното и по-адекватното усвояване на урочния материал. Теоретико-практическите знания, които получават, се изграждат с усилията на планомерен методически процес, разработен от нея и насочен към развиването на психическите и когнитивните способности на детето.

Като управител на Образователен център „Отличник“, тя е водена от стремежа за изграждане на култура на учене у всеки ученик, на мотивираност и съзнателен стремеж към лично усъвършенстване. Преподаването за нея е удоволствие, а постигнатите резултати – признание.