Пиша ли правилно? Правила за слято писане

Една от най-проблемните правописни норми е тази за слятото, полуслятото и разделното писане на имената. Нерядко възниква въпросът, как да бъде изписана дадена дума, без да се допусне правописна грешка, и кои са правилата за проверки на този тип сложни имена. Тази статия има за цел да даде полезни знания относно някои случаи на често сгрешаване при правописа на думите в българския език.

Примерите и похватите за проверка, които може да се приложат, се отнасят за случаите на слято писане:

1. При възможност да се образува словосъчетание, сложното прилагателно се изписва слято:

Пример:

западноевропейски (Проверка: Западна Европа)

външнополитически (Проверка: външна политика )

научнофантастичен (Проверка: научна фантастика)

църковноправославен (Проверка: православна църква)

2. Едната дума конкретизира, т.е. стеснява значението на другата дума, която пояснява.

Пример:

душевноболен, военноавиационен, високопроизводителен, източнославянски, сърдечноболен, световноизвестен, болногледач

3. При нюанс на цвят.

Пример:

масленозелен, доматеночервен, аленочервен, светлосин, бледорозов

4. Прилагателни имена, образувани от географски названия на съществителни собствени имена:

Пример:

Нова Зеландия – новозеландски език

Стара планина – старопланински проход

Западни Родопи – западнородопски масив

Близък изток – близкоизточни отношения

5. При образуване на прилагателно име от лични имена на наставките -ски, -ска, -ско изписването е с малка буква и слято.

Пример:

Иван Вазов – иванвазовски роман

Алеко Константинов – алекоконстантиновски фейлетон

Бай Ганьо – байганьовска простащина

6. Прилагателни имена, образувани от числителни.

Пример:

четвъртвековен – Но: 4-вековен

половинчасов – Но: 1/2-часов

триминутен – Но: 3-минутен

двутактов – Но: 2-тактов

стогодишен Но: 100-годишен

7. Имена на празници:

Пример:

Лазаровден, Димитровден, Стефановден, Великден

8. Сложни съществителни, свързани със съединителна гласна -о-.

Пример:

местоположение, паркомясто, текстообработка, ценоразпис, първоизточник, самовнушение

9. Сложни съществителни, първата дума от които не се употребява като самостоятелна дума в езика.

Пример:

киберпространство, тийнпоколение, туроператор, уебстраница, айскафе, мейнстрийм, шоурум

10. Сложни съществителни със съкратена първа основа.

Пример:

автомивка, биофизика, геополитика, еврокомисар, електроуред, компактдиск, пресконференция

 слято писане


«

»

« Към всички статии