Критерии за оценяване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача според изискванията на МОН

Трансформиращият преразказ с дидактическа задача напрактика обхваща втори модул от Националното външно оценяване за седмокласници. Има за цел да установи способностите на ученика да предава чужда реч, в зависимост от типа задача, която му е поставена – или от неутрален разказвач, или от името на герой. От максималния брой точки 100 за формиране на отличен резултат този модул дава 35. Критериите за оценяване на преразказ са осем на брой и обхващат следните езиковедски параметри:

  • по отношение съдържанието на художествения текст;
  • по отношение на дидактическата задача;
  • по отношение на изграждане на микротекстове с интерпретативен характер;
  • по отношение на преобразуването на прека реч;
  • по отношение на използване на основно глаголно време;
  • по отношение на спазването на граматичната, правописната и пунктуационната норма;
  • по отношение на лексикалната култура;
  • по отношение на графичното оформяне на текста.

трансформиращ преразказ


«

»

« Към всички статии