Държавен зрелостен изпит по БЕЛ

Излезе изпитният вариант на матурата и всички зрелостници може да проверят дали са се справили успешно, като сверят отговорите си на първите два модула. Матурата може да се изтегли тук или да се види в сайта на МОН.
На днешната матура зрелостниците имаха избор да пишат по темите:
➡️„Споменът – скръб и утеха в „Аз искам да те помня все така“ – ЛИС
➡️„Тежестта на думите“ – есе по житейски проблем
Димчо Дебелянов е от последното поколение български символисти, които оставят сериозен отпечатък в развитието на литературната и културната дейност в България. Темата „Споменът – скръб и утеха в „Аз искам да те помня все така“ разгръща интимно-изповедното начало на лирическия Аз, който иска да съхрани спомена за любимата жена. Сакралната любима е представена като сродната душа на Дебеляновия лирически човек. Една прекрасна любовна елегия, която разгръща копнежа, спомена и утехата на недоизживения любовен блян.
Есето по житейски проблем „Тежестта на думите“ извежда проблематиката за това, колко всъщност са важни думите и с каква мяра да ги използваме. Думите тежат на мястото си, когато не раняват, а дават смисъл и посока. Когато показват истинския път към себепознанието, приятелството, чистите и добросърдечни човешки отношенията. Думите железни врати отварят, но и са смъртоносно острие за душата.

 


«

»