Матурата за зрелостниците с нов изпитен формат

Тазгодишният випуск се подготвя по различен изпитен формат. Произведенията, включени в задължителната програма за изучаване, са по-малко на брой и с нови автори в сравнение с конспекта, който учениците подготвяха миналата година. Общият брой точки е непроменен – 100 т., като с избираем отговор са 22 въпроса, а 16 – с кратък свободен отговор. Творбите, включени за изучаване, са 27 на брой и обхващат изучавания материал от 11. и 12. клас, като една част от тях са на съвременни автори.

Представяме задължителните творби, които учениците трябва да познават и интерпретират, за да могат да постигнат максимален брой точки на последния модул, при който се изисква да се създаде литературноинтерпретативно съчинение и/или есе по литературен или житейски проблем.

На прикачения файл тук може да се видят задължителните литературни произведения.

УСПЕХ НА УТРЕШНИЯ ИЗПИТ, СКЪПИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!

 


«

»