Какво (не) знам по български?

Образователен център „Отличник“ стартира кратък двучасов курс на тема:

КАКВО (НЕ) ЗНАМ ПО БЪЛГАРСКИ?

Предназначен е за всички, които искат да усъвършенстват знанията си по роден език. За всички, които на работното си място ежедневно водят официална писмена и устна кореспонденция. За всички, които мислят, че да имаш високо ниво на езикова култура, е шанс за успешна комуникация и за положително личностно самопредставяне.

Курсът има за цел да спомогне за:

 • правилното прилагане на езиковите норми;
 • самочувствие при водене на официална и неофициална писмена кореспонденция;
 • увереност в използването на родния език.

Защо да посетя курса?

 • за да мога да сверя знанията си по грамотност на роден език;
 • за да получа увереност и самочувствие при прилагането на принципите на книжовната реч;
 • за да обогатя езиковата си култура;
 • за да задавам въпроси и получавам отговори при реални езикови ситуации от писмената и устната комуникация.

Какво предлага курсът?

 •  теоретично представяне на основни граматически и правописни постановки;
 • привеждане на езикови примери от медийната среда у нас и тяхното научно-практическо обяснение;
 • тест за проверка на грамотността;
 • малки работни групи до 6 човека;
 • приятелска атмосфера и позитивно отношение.

Какви са условията за записване?

 • попълване и изпращане на формата за записване тук
 • моля, посочете във формата за записване датата и часа, удобни за Вас от предложените по-долу;
 • възможно е да посочите повече от един участник;
 • в рамките на два работни дена ще се свържем с Вас за уточняване на подробностите;
 • моля, имайте предвид, че изборът на дата трябва да е съобразен една седмица преди стартиране на курса;
 • такса за участие – 25 лв. – може да бъде заплатена непосредствено преди започване на курса или по банков път:

Банка „Пиреос“ АД

IBAN:BG63PIRB71711605774390

BIC: PIRBBGSF

Основание за плащане: Три имена на участника

Още пояснения: Курс по езикова култура

 

Място на провеждане:

– бул. „Цариградско шосе“ 15А

Време на провеждане:

– 09.06. 2018 г. (събота) – 09:00 – 11:00 или 17:00 – 19:00

– 10.06. 2018 г. (неделя) – 09:00 – 11:00 или 17:00 – 19:00

 

– 16.06. 2018 г. (събота) – 09:00 – 11:00 или 17:00 – 19:00

– 17. 06. 2018 г. (неделя) – 09:00 – 11:00 или 17:00 – 19:00

 

– 23.06. 2018 г. (събота) – 09:00 – 11:00 или 17:00 – 19:00

– 24.06. 2018 г. (неделя) – 09:00 – 11:00 или 17:00 – 19:00

Курсът се състои при минимум трима участници.

Образователен център „Отличник“ си запазва правото да информира всеки един участник за промяна в обстоятелствата на провеждане на мероприятието.

Очакваме Ви!

български

 

 

 

  Designed by Freepik


«

»