Матура по БЕЛ 2024 г.

Темата за ЛИС: „Цената на компромиса в „Приказка за стълбата“ на Христо Смирненски
Христо Смирненски е наречен „слънчевото дете на българската литература“ поради безспорния си принос в развитието на литературата и културата, от една страна, а от друга – неговият талант и дарба допринасят за развитието на социалната и хумористичната поезия и проза. Твори през XX век в полето на авангардизма.
В притчовия разказ „Приказка за стълбата“ се разкрива моралното падение на личността. Стълбата е алегория на човешкия стремеж към власт, но и пропаст, в която попада човекът, който загубва духовните устои на живота си. Вечното противоборство между материално и духовно разкрива многоличните избори, които прави личността в своя живот. Цената на компромиса е заложена в това да се съхранят духовните устои на личността, независимо от драматичните предизвикателства, през които трябва да премине тя, за да се съхрани.
Изтеглете тук.
Тема за есе: Мълчанието – сила или безсилие
С мълчанието се казват много неща – мълчанието понякога е ключът към премълчаните истини. Мълчанието символизира душата на човек, преминаващ през различни душевни състояния. Мълчанието е духовната потребност на човека да намери пътя към себе си, за да постигне самопознание.

«

»