Национално външно оценяване – 7. клас (май 2017 г.)

Изпитът по български език и литература от Националното външно оценяване за седмокласници може да разгледате тук. Тази година последният въпрос, който носи максимални 6 точки и се състои в разработване на микротеза по зададен цитат от изучавана в седми клас творба, е „Какво внушава стихът от одата „Опълченците на шипка“: „България цяла сега нази гледа“? Вторият модул, написване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача, бе върху откъс от „Войната на таралежите“ на Братя Мормареви.


«

»