Последни новини

Национално външно оценяване за 7. клас през годините

Запознайте се с Националното външно оценяване за 7. клас през годините тук:

 1. НВО (2010 г.) – Текст за преразказ: „Вида“ на Иван Джуренов;
 2. НВО (2011 г.) – Текст за преразказ: „Череша с алени сърца“ на Иван Стратиев;
 3. НВО (2012 г.) – Текст за преразказ: „Бабата, която хранеше котките“ на Деян Енев;
 4. НВО (2013 г.) – Текст за преразказ: „Акулата“ на Лев Толстой;
 5. НВО (2014 г.) – Текст за преразказ: „Снежният човек и врабчето“ на Светослав Минков;
 6. НВО (2015 г.) – Текст за преразказ: Из „На Изток от Запада“ на Мирослава Пенков;
 7. НВО (2016 г.) – Текст за преразказ: „Родителска среща“ на Михаил Вешим
 8. НВО (2017 г.) – Текст за преразказ: Из „Войната на таралежите“ на Братя Мормареви.


Държавен зрелостен изпит през годините

Запознайте се с Държавните зрелостни изпити през годините тук:

 1. ДЗИ (2007 г.) – тема: Проблемът за смисъла на човешкото съществуване в разказа „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков;
 2. ДЗИ (2008 г.) – тема: Магнетичната сила на любовта и на красотата в разказа „Шибил“ на Йордан Йовков, сесия юни;
 3. ДЗИ (2008 г.) – тема: Проблемът за безкористното благодеяние в разказа „Серафим“ на Йордан Йовков, сесия септември;
 4. ДЗИ (2009 г.) – тема: Проблемът за подмяната на ценностите в цикъла „Разни хора, разни идеали“ на Алеко Константинов, сесия май;
 5. ДЗИ (2009 г.) – тема: Проблемът за силата на човешкия дух в сблъсъка с житейските неволи в поемата „Ралица“ на Пенчо Славейков, сесия август;
 6. ДЗИ (2010 г.) – тема: Силата на словото в одата „Левски“ на Иван Вазов, сесия май;
 7. ДЗИ (2010 г.) – тема: Словото за свободата в повестта „Чичовци“ на Иван Вазов, сесия август;
 8. ДЗИ (2011 г.) – тема: Животът и книгите в стихотворението „Книгите“ на Атанас Далчев, сесия май;
 9. ДЗИ (2011 г.) – тема: Грехът и изкуплението в разказа „Индже“ на Йордан Йовков, сесия август;
 10. ДЗИ (2012 г.) – тема: От здравия разум до поетическото безумие в романа „Под игото“ на Иван Вазов, сесия май;
 11. ДЗИ (2012 г.) – тема: Слепота и прозрение в разказа „Дядо Йоцо гледа“ на Иван Вазов, сесия август;
 12. ДЗИ (2013 г.) – тема: Изгубената родина в елегията „Заточеници“ на Пейо Яворов, сесия май;
 13. ДЗИ (2013 г.) – тема: Лицата на страданието в цикъла „Зимни вечери“ на Христо Смирненски, сесия август;
 14. ДЗИ (2014 г.) – тема: Животът и изкуството в стихотворението „Кино“ на Никола Вапцаров, сесия май;
 15. ДЗИ (2014 г.) – тема: Дебне каменният град в стихотворението „Цветарка“ на Христо Смирненски, сесия август;
 16. ДЗИ (2015 г.) – тема: Любовта като храм в стихотворението „Ще бъдеш в бяло“ на Пейо Яворов, сесия май;
 17. ДЗИ (2015 г.) – тема: Танцът на любовта в разказа „Ветрената мелница“ на Елин Пелин, сесия август;
 18. ДЗИ (2016 г.) – тема: Разрушената хармония в повестта „Гераците“ на Елин Пелин, сесия май;
 19. ДЗИ (2016 г.) – тема: Любовта и омразата в стихотворението „Към брата си“ на Христо Ботев, сесия август;
 20. ДЗИ (2017 г.) – тема: Човекът между ценностите на общността и личния порив в разказа „Албена“ на Йордан Йовков, сесия май;
 21. ДЗИ (2017 г.) – тема: Изборът на сърцето в поемата „Ралица“ на Пенчо Славейков, сесия август.


Национално външно оценяване – 7. клас (май 2017 г.)

Изпитът по български език и литература от Националното външно оценяване за седмокласници може да разгледате тук. Тази година последният въпрос, който носи максимални 6 точки и се състои в разработване на микротеза по зададен цитат от изучавана в седми клас творба, е „Какво внушава стихът от одата „Опълченците на шипка“: „България цяла сега нази гледа“? Вторият модул, написване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача, бе върху откъс от „Войната на таралежите“ на Братя Мормареви.


Държавен зрелостен изпит (сесия май 2017 г.)

Може да се запознаете с тазгодишния вариант на матурата тук. За първа година тя е разделена на три модула, като темата, върху която писаха зрелостниците, е „Човекът между ценностите на общността и личния порив“ в разказа „Албена“ на Йордан Йовков.