За нас

Защо да изберете нас?

Образователен център „Отличник“ е създаден с една-единствена цел – да превърне знанието в най-добрата инвестиция за бъдещето. Полагаме усилия за изграждането на ползотворно сътрудничество с нашите клиенти, защото високо ценим личното отношение, доверието и приятелския тон като основни принципи за осъществяването на успешен диалог. Ние сме ръководени от мисълта, че професионалното отношение към всекиго е основен приоритет и затова се стремим постоянно да отговаряме на високите изисквания за качество и коректност. Сферите на дейност, в които оказваме специализирано и научно съдействие, са обучение по български език и литература, редакция и корекция на текст и създаване на научно или насочено към широките публики съдържание.

Нашите принципи

Доверие

Градим доверието си към Вас с отдадеността, която имаме към работата си.

Отговорност

Лоялни на поетите ангажименти към Вас, ние не преставаме да мислим за успешното реализиране на съвместните цели.

Професионализъм

С годините опит ние научихме, че Вие сте тези, които ни правите по-добри в работата.

Обучение

За нуждите на целенасоченото обучение на кандидат-гимназисти и кандидат-зрелостници се работи с авторски учебни помагала по литература, които имат за цел да улеснят процеса на възприемане, осмисляне, научаване и затвърждаване на урочните знания. Така няма да се губи време в излишното диктуване на теми, както и ученикът ще бъде лишен от неудобството да търси информация за автора и съответното произведение. Нашият екип от професионалисти е ангажиран с целенасочената подготовка по български език и литература на ученици от 5. до 12. клас, като в процеса на работа се обръща индивидуално внимание на всяко дете независимо дали се обучава в група, или самостоятелно. Научете повече »

Услуги

Езиковедски компетентности

Текстът е жив организъм и се нуждае от душа, за да изрази своите послания. В този смисъл стилистиката, синтаксисът и морфологията са науки в българския език, които се обединяват около идеята за изчистен, изящен и точен строеж на езиковата фраза. Правилното структуриране на езиковия изказ, стиловата хармоничност и подреденост при избора на думи, както и премахването на ненужни грешки (правописни, пунктуационни, граматически) е гаранция, че Вашият текст ще бъде прочетен „с друго око“. Университетските преподаватели имат висок критерий при оценката на езиковата компетентност на научния текст. Мерило за академичност у студента са стилът на писане, графичното оформление и прилагането на книжовно-езиковата норма на българския правопис. За да бъдете спокойни и сигурни в силата на Вашите думи, нуждата от професионална редакторска и/или коректорска намеса е препоръчителна. Научете повече »

Професионална помощ за студента

Написването на всякакъв вид академичен текст изисква отделяне на немалко време, което е разпределено в библиотеките и у дома. Събирането на необходимата информация е първият етап от подготовката. Това е дълъг процес, който започва с изготвянето на библиографски списък по ключови думи. През втория етап се прецизира и синтезира научната литература, третият – прави се прочит и се набелязват основните теоретични и практически постановки на проблема. Четвъртият – дава се начало на същинското писане. Акцентира се върху научните приноси, т.е. кое е онова ново нещо, за което науката и идея си е нямала, докато Вие не я осветлите. Можем да Ви окажем съдействие в изминаването на трудния път на творческа дейност. Можете да бъдете уверени в нашата лоялност, доверие и коректност. Научете повече »

Последни статии

Последни статии

Интензивни курсове за Национално външно оценяване и Държавен зрелостен изпит

Образователен център „Отличник“ обявява записване за интензивно обучение по български език и литература с цел ефективна и целесъобразна подготовка за предстоящите оценявания при кандидат-гимназистите и кандидат-зрелостниците Националното външно оценяване по БЕЛ ще се проведе на 17.06.

Помагало за Национално външно оценяване след 7. клас

Уважаеми родители на седмокласници, уважаеми седмокласници, Образователен център „Отличник“ изготви специално за Вас тестова книжка за подготовка и самоподготовка на кандидат-гимназисти за Национално външно оценяване. Съобразена е с новия изпитен формат за 2018 –